מדיניות פרטיות

השימוש באתר RISE ובתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה.

האתר RISE הוא אתר תוכן המספק מידע בתחומי כושר, סגנון חיים ותחומים שונים. תוכן האתר עלול להשתנות או להיות מוסר בכל רגע נתון בלי התרעה מוקדמת. בעוד שנעשה כל מאמץ כדי לספק מידע מדויק, ייתכן ויחולו שגיאות או אי דיוקים בתוכן. בעלי האתר RISE לא ייקחו אחריות על כך שייתכן והאתר יהיה לא זמין באופן זמני בשל בעיות טכניות.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להפיץ, לאחסן במאגי מידע, לשדר במדיה כלשהי (בכתב, בדפוס או במדיה אחרת) – ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – חלק כלשהו של האתר (לרבות טקסט, תוכן, קבצים, גרפיקה ותמונות) הן בגרסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מבעלת האתר, משי חורב.

כותבי האתר שומרים על זכותם להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. אתר RISE לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

תנאי שימוש ותקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.meshihorev.com ח.פ 201349016 (להלן: “האתר“), בבעלותה וניהולה הבלעדי של משי חורב.

בעלת האתר מאשרת לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון“):

1.תנאי שימוש באתר

1.1.   תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן רכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

1.2.   השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3.   שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות לרשימת תפוצה ו/או רכישת מוצרים דיגיטליים או פיזיים באמצעות האתר.

1.4.   נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר RISE לכל דבר ועניין.

1.5.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6.     תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ובעלי האתר שומרים על זכותם לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתם הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7.     המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במסדי הנתונים של האתר RISE, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

1.8.     בכל מקום בו מצוין שם האתר בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

1.9.     האתר RISE עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.10.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לאתר RISE דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎7 לתקנון.

2.אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח“), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1.       לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לאתר RISE ובין אם לצד ג’.

2.2.       לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. האתר RISE יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

2.3.       לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

3.השירותים המוצעים באתר ומדיניות אספקה

3.1.       התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה והשראה בלבד.

3.2.      האתר RISE רשאי לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3         האתר מציע מוצרים דיגיטליים ומתחייב לאספקתם ע”פ המצוין בעמוד המוצר ביום העסקה. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל המוצרים באתר יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

3.4.       בעלת האתר RISE רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בעלת האתר  ת
היה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

3.1.1       הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה – תנאי סף

3.1.2.       על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר, יהיה עליך להיות רשום לאתר.

3.1.3.       ההרשמה לאתר לטובת הרכישה תדרוש את הפרטים הבאים” שם מלא, כתובת, דוא”ל, מספר טלפון, ת.ז ומספר כרטיס אשראי.

3.1.4.       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

3.1.5.       מילוי הפרטים הנדרשים להרשמה לאתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע הרכישה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. האתר RISE לא לוקח אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

3.1.6.       מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. בעלי האתר RISE שומרים על זכותם לבטל עסקה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.1.7.       הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרכארד ודיינרס בלבד, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

4.ביטול עסקה 

4.1.        רכישת מוצר דיגיטלי (כל המוצרים באתר הינם דיגיטליים) מהווה “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995.

4.2.       בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו הנ”ל, לכן למשתמש לא תהיה זכות כלשהי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לאחר אישור העסקה ולאחר שהמוצרים יהיו זמינים לשימוש.

4.3.      המשתמש מצהיר כי לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של מוצרים ו/או אי עמידה בדרישות החומרה ו/או התוכנה ו/או אי הבנת הוראות השימוש לצורך ביטול עסקה.

4.4.       לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

4.5.     מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו/או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי התקשורת עמו לרבות הוראות תקנון זה.

5.ביטול עסקה ע”י האתר

האתר RISE יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

5.1.       אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות.

5.2.       אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.

5.3.       במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר RISE.

6.קניין רוחני וזכויות יוצרים

6.1.       האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב (להלן: “המידע”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לאתר RISE ו/או לצדדים שלישים אחרים.

6.2.       חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האתר RISE לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם האתר RISE התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

6.3.       כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם “RISE” או “Let’s RISE”, המדגמים,
זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של האתר RISE והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

7.שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל האתר RISE במגוון דרכים דרך טופס יצירת קשר.
כתובת בית העסק: סמטת לימונית 5 רמת ישי. מספר טלפון 0528099285.

8.אבטחת מידע

8.1.      האתר RISE נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

8.2.       כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי האתר RISE . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, האתר RISE לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.3.      האתר RISE מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

8.4.       הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:”Peep-Link”, “Robot” “PageScrape”, “Spider” או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

8.5.       מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי האתר RISE יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

9.מדיניות הגנת פרטיות באתר

9.1.       פרטיות משתמשי האתר חשובה לאתר RISE כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

9.2.       ייתכן והאתר RISE ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם האתר RISE יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.

9.3.       במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

9.4.       במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

9.5.       במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

9.6.       בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לאתר RISE תחת הלשונית “צור קשר” באתר או בפרטים המצוינים בסעיף ‎7 לעיל בתקנון זה, והאתר RISE ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.

10.תנאים כלליים

10.1.    האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).

10.2.    האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לאתר RISE. למען הסר ספק, האתר RISE לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. האתר RISE רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

10.3.    האתר RISE ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

10.4.    הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

10.5.    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

11.ברירת דין ובוררות

11.1.    הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (האתר RISE)
בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות
של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

11.2.    היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.